Vurdering af erhvervslokaler

Står I for at skulle købe eller leje nye erhvervslokaler?

Få afklaret om lokaliteten, som I overvejer, er egnet netop til jeres behov.

eller

Få et bud på, hvordan håbløst kedelige lokaler kan udnyttes optimalt med de rigtige farver og lyssætning, evt. støjdæmpning, en inspirerende indretning og en kunstnerisk udsmykning.

Du sparer dig selv for en masse ærgrelser og ekstra omkostninger ved på forhånd at være klar over, hvad der skal til for at lokalerne bliver, som du/I gerne vil have dem.

En rumanalyse kan f.eks. give dig svar på følgende

En tilsvarende, dog forenklet analyse, kan udføres i forbindelse med ønsket om at få vished om en ny privat bolig.

Ring på 40 19 09 23 eller mail pr@pro-visuel.dk og få nærmere oplysninger om muligheder og priser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Peter Reumert
arkitekt cand arch /
belysningskonsulent/
billedkunstner

+45 40 19 09 23